مراسم روز کارگر و روز جهانی ایمنی

به گزارش روابط عمومی شرکت صانع روی زنجان، به مناسبت فرارسیدن روز کارگر و روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای از کارگران نمونه به همراه مرد ایمن سال این شرکت تقدیر به عمل آمد. در ابتدای این مراسم داود سقائی، مدیرعامل شرکت و سعید دین محمدی، مدیر کارخانه روز کار و کارگر را تبریک […]