فرایند تولید

همانطور که اشاره کردیم فرایند استحصال فلز روی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. اما از میان روش های مختلف، روش هیدرومتالوژی روشی است که در شرکت صانع روی مورد استفاده قرار می گیرد، که این روش متداول استحصال در صنعت روی کشور ماست. در این روش کانه را حل نموده و مواد باطله و زائد آن را جدا می کنند به این روش استخراج« تر » نیز می گویند. هیدرو به معنی آب و هیدرومتالوژی علم و هنر استخراج فلزات از کانیهای آنها با استفاده از محیطهای آبی است.

محلول سازی

محلول سازی

این سالن از سه ایستگاه محلول سازی (لیچینگ)، فیلتراسیون و تصفیه تشکیل شده است...
الکترولیز

الکترولیز

این سالن دارای سه خط A ، B و C بوده و هر خط شامل 40 سلول پلیمری وینیل استر ...
ریخته گری

ریخته گری

ورق های تولید شده در واحد الکترولیز به سالن ریخته گری منتقل شده و در کوره دوّار ...