Building Blocks

ارکان جهت ساز (خط مشی مديريت يكپارچه (IMS

بیانیه ارزشهای محوری

مدیریت ارشد سازمان ، با برقراری سیستم مدیریت كيفيت مبنی بر استاندارد Iso 9001:2015 ، قوانين الزامات قانوني، زیست‌ محیطی و ايمنی Iso 14001:2015 و OHSAS 18001:2007 و رسیدگی به شکایات مشتریان Iso 10002:2014 را در رئوس اهداف خود قرار داده و پیاده‌سازی سیستم‌های مذکور و اجرای آن‌ها در جهت ارائه خدمات باکیفیت و همین‌طور رعایت الزامات قانونی مرتبط با سازمان‌های قانون‌گذار خود را متعهد به رعایت و پیشبرد مجموعه اهداف ذیل می‌داند :

توصيف چشم انداز :

شركت صانع روي زنجان ، با اتكا به خداوند متعال و با همكاري كاركنان خود رئوس چشم انداز خود را به شرح ذيل تعريف نموده و دنبال مي نمايد .

ماموريت :

شرکت صانع روی بر این اساس است که با تولید شمش روی و پودر روی باکیفیت ، با بهره‌گیری از فنّاوری بروز و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی نوین و به‌کارگیری نیروهای مجرب، با دانش و توانا در بخش‌های مختلف تولید، رضایت حداکثری مشتریان داخلی و خارجی را کسب و با حفاظت از محیط‌زیست و سلامت جسمانی و روانی نیروی انسانی ، ارزش‌های بلندمدت برای ذینفعان و همسو با اهداف استراتژیک ایجاد نماید.