الکترولیز

فرایند تولید

این سالن دارای سه خط A ، B و C بوده و هر خط شامل 40 سلول پلیمری وینیل استر می باشد.

سالن های تولید

محلول سازی

محلول سازی

این سالن از سه ایستگاه محلول سازی (لیچینگ)، فیلتراسیون و تصفیه تشکیل شده است...
الکترولیز

الکترولیز

این سالن دارای سه خط A ، B و C بوده و هر خط شامل 40 سلول پلیمری وینیل استر ...
ریخته گری

ریخته گری

ورق های تولید شده در واحد الکترولیز به سالن ریخته گری منتقل شده و در کوره دوّار ...